فرم نماینده - پست بار- فرم درخواست نمایندگی

اطلاعات تماس

نام
نام خانوادگی
ایمیل
 
تلفن
تلفن همراه
جنسیت
مشخصات اضافه
موبایل *
تلفن ثابت *
استان *
شهر *
آدرس *
آخرین مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
وضعیت نظام وظیفه (آقایان)
وضعیت تاهل *
سن *
میزان و سابقه کار مرتبط با پست و یا حمل و نقل *
میزان آشنایی با زبان انگلیسی *
میزان آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای عمومی کاربردی مانند آفیس *
آیا دفتر کار مناسب برای این شغل را در اختیار دارید؟
آیا وسیله مناسب برای جمع آوری بار را در اختیار دارید؟
آیا امکان استخدام نیرو برای نمایندگی خود را دارید؟
تجهیزات مورد نیاز برای دفتر نمایندگی خود را در اختیار دارید؟
حروف نشان داده شده در شکل را وارد نمایید